6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) AYDINLATMA METNİ


İnteralan Bilişim A.Ş. (“İnteralan” olarak anılacaktır) olarak, siz değerli müşterilerimizin (“müşteri” olarak anılacaktır) kişisel verilerine ve özel hayatlarının gizliliğine önem veriyoruz. Özel hayatın gizliliği ve temel hak ve hürriyetlere saygı ilkesi çerçevesinde elde edilen kişisel veriler 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” olarak anılacaktır) kapsamında şirketimizce işlenmektedir. İşleme; KVKK’nın 3. maddesinde kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması işlemleri olarak tanımlanmıştır.

 

Toplanan Kişisel Veriler ve Toplamanın Yöntemi


İnteralan tarafından mevzuatın izin verdiği bağlamda hizmetlerimizden faydalanabilmek için sitemize kayıt olurken üyelik formunda beyan ettiğiniz adınız soyadınız, varsa şirket ünvanınız, adresiniz, telefon numaralarınız, e-posta adresiniz, varsa fatura cari bilgileriniz, T.C. kimlik numaranız, erişim ve trafik bilgileriniz, e-posta yazışmaları, çağrı merkezimizle telefon görüşmeleriniz, sosyal medya hesaplarımızla iletişim ve etkileşim işlemleriniz kaydedilmekte ve kullanılmaktadır.

Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, İnteralan ve müşteri arasındaki satış sözleşmesinin ifası, kanunlarda öngörülen nedenlerle sizin bize sözlü, fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz yoluyla topluyoruz.

Kişisel Verilerin Kaydedilmesi ve Kullanıldığı Alanlar
Kişisel verileriniz İnteralan tarafından aşağıdaki amaçlarla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenecektir:

 • Ürün veya hizmetlerin sunulması, satış süreçlerinin öncesi ve sonrası planlanması, teknik destek operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası, sunulmakta olan hizmetin altyapı veya teknik bakım, onarım, kurulum gibi hizmetlerin icrasında iletişim sürekliliğinin sağlanması.

 • Finansal ve muhasebesel kayıtların tutulması.

 • Hizmet kalitemizin arttırılması.

 • Risk teşkil eden tüm işlemlerde, işlemi yapanın/yaptıranın onayını almak, kimlik bilgilerini teyit etmek.

 • Adli ve idari makamlarca talep edilmesi halinde bilgi verilmesi.

 • Onay metni işaretlenmiş olması durumunda dönemsel kampanya çalışmaları, bu çerçevede bülten ve bildiri gönderimi.

 • Müşteri risk analizi oluşturmak, güvenlik denetimlerini sağlamak.

 • Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılacağı


Kişisel verileriniz üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır. Kişisel verileriniz belli faaliyetleri gerçekleştirebilmemiz için kullandığımız uygulamaların sunucularına aktarılmaktadır. Bunlar şu şekildedir:

 • Kredi kartı ödemelerinde para tahsilatı ve para iadesi amaçlarıyla adınız, soyadınız, fatura no, tutar, ödeme tarihi sanal pos hizmeti alınan PayTR Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş. firmasına aktarılmaktadır. Kredi kartı bilgileriniz kesinlikle sistemlerimizde otomatik ya da sizin talebiniz dahi olsa saklanmamaktadır.

 • Finans departmanımız tarafından müşteriye fatura gönderilmesi için fatura verileri kayıtlı elektronik posta hizmeti alınması nedeniyle Paraşüt Yazılım Teknolojileri A.Ş. firması ve yazılımı ile kayıt altına alınmaktadır.

 • Damga vergisi beyannamesi oluşturmak ve faturaları onaylamak için müşteri adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, vergi dairesi, ülke, şehir, vergi numarası ve sözleşme tutarını mali müşavirlik firmamıza aktarım söz konusu olabilmektedir.

 • Tüm bunlara ek olarak, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle EGM ve savcılık makamları, mahkemeler ile kişisel veriler paylaşılmaktadır.

Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı KVKK Kapsamında Hakları


KVKK’nın 11. maddesi uyarınca hakkında aşağıdaki amaçlarla başvuru hakkına sahipsiniz:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme.

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme.

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme.

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme.

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme.

 • Bu kapsamda İnteralan’a gelen talepler en geç 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak üzere kaleme aldığınız ıslak imzalı dilekçenizi İnteralan Bilişim A.Ş. - Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mah. 2873 Cad. No:3/5 Çankaya, Ankara adresine noter kanalıyla iletebilir ya da şahsen kimliğinizle teslim edebilirsiniz. Aynı zamanda kimliğinizle birlikte kayıtlı ya da bilinen e-posta adresinizden [email protected] adresine e-posta gönderebilirsiniz.